SKOŃCZYĆ Z KOLEKTYWIZACJĄ I NACJONALIZACJĄ

27 czerwca 2017 Leszek Piszczek 9

Kolektywizacja – nadawanie formy zbiorowej, czyli kolektywnej. Proces kolektywizacji cechuje najczęściej zastosowanie środków przymusu ekonomicznego, w szczególności system przymusowych kontyngentów oraz zwiększone obciążenia podatkowe, oddziaływanie aparatu […]

WRESZCIE COŚ DRGNĘŁO…

29 maja 2017 Leszek Piszczek 0

Motto: “każda informacja biznesowa ma odniesienie geograficzne, a około 80% decyzji administracji publicznej w naszym kraju podejmowanych jest na podstawie przesłanek, które zawierają rozmaite elementy […]

No Image

Jaki system

14 kwietnia 2017 Leszek Piszczek 0

Wiesław Sikora Prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia Geodetów: “Na dzień dzisiejszy mamy taki podział odpowiedzialności, na urząd, i na geodetę. I można próbować tak się przerzucać, kto […]

JEDNOŚĆ W GEODEZJI

27 marca 2017 Leszek Piszczek 5

Motto: “Należy powtarzać prawdy niewygodne” – Wojciech Młynarski Na Kongresie Geodetów w Piotrkowie Trybunalskim, wiceminister odpowiedzialny za geodezję w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 24 marca […]

TRAGICZNA SYTUACJA W GEODEZJI

6 stycznia 2017 Leszek Piszczek 4

Jesteśmy geodetami, mamy uprawnienia państwowe do samodzielnego pełnienia funkcji w zawodzie, prowadzimy działalność gospodarczą ale by zrobić jakąkolwiek pracę typu wytyczenie budynku, mapę do celów […]

NIE DAJMY SIĘ OKRADAĆ 3

4 stycznia 2017 Leszek Piszczek 2

ZAMIAST 182,- NIENALEŻNE 1248 ,- !!! Dokument Obliczenia Opłaty to kolejny sposób na zubożenie dochodów geodetów pochodzących ze świadczonych usług i opracowań geodezyjnych. Dla przypadkowych […]

NIE DAJMY SIĘ OKRADAĆ 2

1 stycznia 2017 Leszek Piszczek 1

PO CO NAM GML? Nam Wykonawcom? Po nic, zresztą mało powiedziane… “GML” dla wykonawców, autorów różnych opracowań geodezyjnych nie tylko, że jest niepotrzebny, to właściwie dla nas […]