Newsletter

 

GEO-BLOG
Życie strawione na GEODEZJI
pictureNIEWOLNICZE PRAKTYKI POWIATOWYCH SŁUŻB GEODEZJI I KARTOGRAFII

Zapyta ktoś, co ma wspólnego “niewolnictwo” z obowiązkami wynikającymi z paragrafów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków? Tak się składa, że w “rekach” sprawnego […]

pictureBŁĘDNE WERYFIKACJE I NIEKOMPETENCJA WERYFIKATORÓW

Bezpośrednią przyczyną tego tekstu jest toczące się od prawie 2 lat policyjne postępowanie wyjaśniające z główną postacią w tle tj. geodetą uprawnionym, któremu w doniesieniu […]

pictureJAK DŁUGO JESZCZE, RZĄDZĄCY BĘDĄ MILCZĄCO PRZYZWALAĆ?

To, że administracja rujnuje od lat zawód “geodety uprawnionego”, i że postępuje to lawinowo, przestało już kogokolwiek dziwić ale to, że nikomu z administracji państwowej […]

pictureWRESZCIE COŚ DRGNĘŁO…

Motto: “każda informacja biznesowa ma odniesienie geograficzne, a około 80% decyzji administracji publicznej w naszym kraju podejmowanych jest na podstawie przesłanek, które zawierają rozmaite elementy […]

pictureJEDNOŚĆ W GEODEZJI

Motto: “Należy powtarzać prawdy niewygodne” – Wojciech Młynarski Na Kongresie Geodetów w Piotrkowie Trybunalskim, wiceminister odpowiedzialny za geodezję w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Tomasz Żuchowski […]

pictureTRAGICZNA SYTUACJA W GEODEZJI

Jesteśmy geodetami, mamy uprawnienia państwowe do samodzielnego pełnienia funkcji w zawodzie, prowadzimy działalność gospodarczą ale by zrobić jakąkolwiek pracę typu wytyczenie budynku, mapę do celów […]

pictureNIE DAJMY SIĘ OKRADAĆ 3

ZAMIAST 182,- NIENALEŻNE 1248 ,- Dokument Obliczenia Opłaty to kolejny sposób na zubożenie dochodów geodetów pochodzących ze świadczonych usług i opracowań geodezyjnych. Dla przypadkowych osób, […]

pictureNIE DAJMY SIĘ OKRADAĆ 2

PO CO NAM GML? Nam Wykonawcom? Po nic, zresztą mało powiedziane… “GML” dla wykonawców, autorów różnych opracowań geodezyjnych nie tylko, że jest niepotrzebny, to właściwie dla nas […]

pictureNIE DAJMY SIĘ OKRADAĆ

Jak myślicie, kto wykonał tą mapę, na której jest projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej? Odpowiecie, – zapewne geodeta. A to nic pewnego. Spojrzyjcie na przykład na […]

pictureWINGiK donosi na Policję?

Postanowiłem zwrócić się do Małopolskiego i innych ościennych  Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o informację publiczną czy w bieżącym roku organ wnosił lub przekazywał […]

Zarządzaj subskrypcją | Anuluj subskrypcję