No Image

ESBECJA GEODEZYJNA2

8 listopada 2020 Leszek Piszczek 0

Temat zgłoszeń i administracji geodezyjnej, która nie tylko ewidencjonuje te zgłoszenia lecz jeszcze musi (tylko po co?) obsługiwać sprawozdawczość ze zgłoszeń i przekazywać ją do […]

SEJMOWY ZESPÓŁ DO…

21 grudnia 2017 Leszek Piszczek 0

Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości Na drugim posiedzeniu Pan dyrektor Adolf Jankowski (Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej […]

No Image

“ZORANE BERECIKI”

24 listopada 2017 Leszek Piszczek 0

Szanowni Państwo. Nie popieram propozycji rozwiązań systemowych Pana Adama Klimka. Propozycje te są destrukcyjne, a dodatkowo wynika z nich propozycja przekazania mapy zasadniczej do branż, […]

ESBECJA GEODEZYJNA 1

24 października 2017 Leszek Piszczek 3

” To zagrożenie jest dla niektórych niewidoczne, ale dla Polaków – znajome. Stały rozrost rządowej biurokracji, która pozbawia ludzi woli działania i bogactwa. Zachód osiągnął wielki […]

JESTEM ZDRUZGOTANY

19 lipca 2017 Leszek Piszczek 8

Jakoś dziwnie to zaczyna wyglądać, bo… Gdy nam Geodetom 1 lipca 2015 r. wprowadzano nowelę (art. 12b uPgik) o ‘uwierzytelnianiu’  naszych, autorskich oryginalnych map w całości […]

SKOŃCZYĆ Z KOLEKTYWIZACJĄ I NACJONALIZACJĄ

27 czerwca 2017 Leszek Piszczek 9

Kolektywizacja – nadawanie formy zbiorowej, czyli kolektywnej. Proces kolektywizacji cechuje najczęściej zastosowanie środków przymusu ekonomicznego, w szczególności system przymusowych kontyngentów oraz zwiększone obciążenia podatkowe, oddziaływanie aparatu […]