Geodezja PL śpi ciągle w nogach batiuszki B…

Reakcja na prezentację “o zawodzie” K. Szczepanika

Jeżeli nasi profesorowie wygłaszają takie rewelacje jak ta:

“czy regulacje sprzed stu lat dotyczące mierniczych przysięgłych będą przystawały do dzisiejszej rzeczywistości“,

to nie ma co się dziwić, że Polska Geodezja śpi ciągle w nogach batiuszki Bieruta. Ciekawe tylko, czy tak samo myśli ten profesor o notariuszach, architektach, adwokatach, i w ogóle o wszystkich zawodach zaufania publicznego?

Przecież jest faktem niepodważalnym, że chodzi o jeden z zawodów zaufania publicznego a nie o zawód “mierniczego przysięgłego” z lat 1925 – 1952, który nie był, bo być nie mógł, zawodem zaufania publicznego.

Zawód zaufania publicznego, jako instytucja, istnieje tylko w Polsce i to dopiero od 23 lat (od 17.10.1997). Ja myślałem, że to ogarnia byle geodeta a już Profesor… No ale widać nie koniecznie.

Na ostatnim posiedzeniu PRGiK (3-12-2020) Krzysztof Szczepanik przedstawił podstawowe fakty o zawodzie geodety uprawnionego, i jak widać po reakcji niektórych, było to absolutnie konieczne wystąpienie, a i kto wie, czy potrzeba by tego powtórzyć. Bo wiedza o naszym zawodzie jeszcze nie dotarła “pod strzechy”. Np. bardzo często zawód nasz jest deprecjonowany przez osoby nieświadome co to jest mierniczy na przykład. Zapomnieli o Geodezji niższej, czyli Miernictwie. Klawisze i monitory przesłoniły im wyobrażenie zawodu.

Znalazły się głosy, które środowisko (do którego i ja należę) dopominające się o wolność i prawo o samostanowieniu w zawodzie, nazwali “grupą rekonstrukcyjną”. Ciekawe czy kwiat polskich wykładowców nauk geodezyjnych, też tak uważa? Dlaczego to pytanie?

Od kilku lat, zauważyłem straszną manierę, że we wszystkich przypadkach do wyrazu “geo” są dodawane przedrostki i przyrostki związane generalnie z informatyką. Powstały różne bohomazy zbitki geo- i reszta, geodane, geoinfo, geousługi, geoportale, etc. Wszyscy uważają, że to takie nowoczesne. A ja zapytam, a gdzie Polskie Miernictwo? Skończyło się razem z Mierniczymi Przysięgłymi? Ooo niedoczekanie…

PREZENTACJA-ZAWOD-KRZYSZTOF-SZCZEPANIK