SEJMOWY ZESPÓŁ DO…

Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości

Na drugim posiedzeniu Pan dyrektor Adolf Jankowski (Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w GUGiK, wcześniej Pan Andrzej Zaręba) był łaskaw wypowiedzieć znamienne słowa…

 

 

Posiedzenie I  5 października 2017, godz. 11:02 – 13:32

Posiedzenie II  19 grudnia 2017, godz. 14:08 – 16:24

 

 

Skład zespołu, to:
rolnik, ekonomista, inżynier leśnictwa, radca prawny, socjolog, ekonomista, kierownik działu marketingu, nauczyciel, były radny Sejmiku.

1.  Grzegorz Wojciechowski – przewodniczacy

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 10  Piotrków Trybunalski /Data i miejsce urodzenia: 25-08-1960, Rawa Mazowiecka/ Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy, Rolnictwo – magister inżynier (1986)/ Politechnika Łódzka, Informatyka (2000) – studia podyplomowe /Zawód: rolnik

2.  Barbara Dziuk – wiceprzewodniczaca

Lista: Prawo i Sprawiedliwość/ Okręg wyborczy: 29  Gliwice /Data i miejsce urodzenia: 02-12-1968, Tarnowskie Góry/ Wykształcenie: wyższe Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Wydział Marketing i Zarządzanie, Marketing i zarządznie – magister (2007)/ Zawód: ekonomista

3.  Jerzy Gosiewski

Lista: Prawo i Sprawiedliwość/ Okręg wyborczy: 35  Olsztyn /Data i miejsce urodzenia: 20-11-1952, Maków Mazowiecki /Wykształcenie: wyższe /Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Gospodarka leśna – magister inżynier (1975) /Zawód: inżynier leśnictwa

4.  Waldemar Buda

Lista: /Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 9  Łódź /Data i miejsce urodzenia: 21-09-1982, Turek /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Prawo – magister (2006) Aplikacja Radcowska przy OIRP w Łodzi, Radca prawny (2011) – studia podyplomowe /Zawód: prawnik

5.  Anna Krupka

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 33  Kielce /Data i miejsce urodzenia: 30-10-1981, Warszawa /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Uniwersytet Warszawski, Wydział filozofii i socjologii, Socjologia – magister (2008) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Marketing internetowy (2015) – studia podyplomowe /Zawód: socjolog

6.  Gabriela Masłowska

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 6  Lublin /Data i miejsce urodzenia: 27-06-1950, Batorz /Wykształcenie: wyższe /Tytuł/stopień naukowy: doktor /Ukończona szkoła: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Ekonomika rolnictwa – magister (1974) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Nauki ekonomiczne – doktor (1982) Zawód: ekonomista

7.  Grzegorz Puda

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 27  Bielsko-Biała /Data i miejsce urodzenia: 13-07-1982, Bielsko-Biała /Wykształcenie: wyższe / Ukończona szkoła: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii, Zootechnika – magister inżynier (2006)/ Zawód: kierownik działu marketingu

8.  Stefan Strzałkowski

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 40  Koszalin /Data i miejsce urodzenia: 31-08-1957, Białogard /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Akademia Wychowania Fizycznego Filia w Gorzowie Wlkp., Wydział Wychowania Fizycznego – magister (1981) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2001) – studia podyplomowe /Zawód: nauczyciel

9.  Szymon Szynkowski vel Sęk

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 39  Poznań /Data i miejsce urodzenia: 24-11-1982, Poznań /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracja, Stosunki Międzynarodowe – magister (2006) /Zawód: samorządowiec

10. Rafał Ambrozik Rafał Ambrozik

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy nr 29 (OKW Piotrków Trybunalski)​ /Sekretarz Senatu IX kadencji /Urodził się 8 grudnia 1979 r. w Rawie Mazowieckiej /W 2004 r. ukończył studia w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a w 2011 r. – studia w zakresie prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie /W latach 2000–02 pracował jako inspektor w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Od 2004 do 2015 r. sprawował funkcję dyrektora biura posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego /W latach 2014–15 był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego /Bezpartyjny.

7 Komentarze

  1. 860614 612368Even though youre any with the lucky enough choices, it comes evidently, although capture the fancy of the particular coveted by ly folks other useful you you meet might possibly nicely have hard times this particular issue. pre owned awnings 343376

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.