SEJMOWY ZESPÓŁ DO…

Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości

Na drugim posiedzeniu Pan dyrektor Adolf Jankowski (Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w GUGiK, wcześniej Pan Andrzej Zaręba) był łaskaw wypowiedzieć znamienne słowa…

 

 

Posiedzenie I  5 października 2017, godz. 11:02 – 13:32

Posiedzenie II  19 grudnia 2017, godz. 14:08 – 16:24

 

 

Skład zespołu, to:
rolnik, ekonomista, inżynier leśnictwa, radca prawny, socjolog, ekonomista, kierownik działu marketingu, nauczyciel, były radny Sejmiku.

1.  Grzegorz Wojciechowski – przewodniczacy

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 10  Piotrków Trybunalski /Data i miejsce urodzenia: 25-08-1960, Rawa Mazowiecka/ Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy, Rolnictwo – magister inżynier (1986)/ Politechnika Łódzka, Informatyka (2000) – studia podyplomowe /Zawód: rolnik

2.  Barbara Dziuk – wiceprzewodniczaca

Lista: Prawo i Sprawiedliwość/ Okręg wyborczy: 29  Gliwice /Data i miejsce urodzenia: 02-12-1968, Tarnowskie Góry/ Wykształcenie: wyższe Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Wydział Marketing i Zarządzanie, Marketing i zarządznie – magister (2007)/ Zawód: ekonomista

3.  Jerzy Gosiewski

Lista: Prawo i Sprawiedliwość/ Okręg wyborczy: 35  Olsztyn /Data i miejsce urodzenia: 20-11-1952, Maków Mazowiecki /Wykształcenie: wyższe /Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny, Gospodarka leśna – magister inżynier (1975) /Zawód: inżynier leśnictwa

4.  Waldemar Buda

Lista: /Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 9  Łódź /Data i miejsce urodzenia: 21-09-1982, Turek /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Prawo – magister (2006) Aplikacja Radcowska przy OIRP w Łodzi, Radca prawny (2011) – studia podyplomowe /Zawód: prawnik

5.  Anna Krupka

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 33  Kielce /Data i miejsce urodzenia: 30-10-1981, Warszawa /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Uniwersytet Warszawski, Wydział filozofii i socjologii, Socjologia – magister (2008) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Marketing internetowy (2015) – studia podyplomowe /Zawód: socjolog

6.  Gabriela Masłowska

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 6  Lublin /Data i miejsce urodzenia: 27-06-1950, Batorz /Wykształcenie: wyższe /Tytuł/stopień naukowy: doktor /Ukończona szkoła: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Ekonomika rolnictwa – magister (1974) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Nauki ekonomiczne – doktor (1982) Zawód: ekonomista

7.  Grzegorz Puda

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 27  Bielsko-Biała /Data i miejsce urodzenia: 13-07-1982, Bielsko-Biała /Wykształcenie: wyższe / Ukończona szkoła: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii, Zootechnika – magister inżynier (2006)/ Zawód: kierownik działu marketingu

8.  Stefan Strzałkowski

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 40  Koszalin /Data i miejsce urodzenia: 31-08-1957, Białogard /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Akademia Wychowania Fizycznego Filia w Gorzowie Wlkp., Wydział Wychowania Fizycznego – magister (1981) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2001) – studia podyplomowe /Zawód: nauczyciel

9.  Szymon Szynkowski vel Sęk

Lista: Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy: 39  Poznań /Data i miejsce urodzenia: 24-11-1982, Poznań /Wykształcenie: wyższe /Ukończona szkoła: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracja, Stosunki Międzynarodowe – magister (2006) /Zawód: samorządowiec

10. Rafał Ambrozik Rafał Ambrozik

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość /Okręg wyborczy nr 29 (OKW Piotrków Trybunalski)​ /Sekretarz Senatu IX kadencji /Urodził się 8 grudnia 1979 r. w Rawie Mazowieckiej /W 2004 r. ukończył studia w zakresie prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a w 2011 r. – studia w zakresie prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie /W latach 2000–02 pracował jako inspektor w III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Od 2004 do 2015 r. sprawował funkcję dyrektora biura posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego /W latach 2014–15 był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego /Bezpartyjny.