SEJMOWY ZESPÓŁ DO…

21 grudnia 2017 Leszek Piszczek 0

Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości Na drugim posiedzeniu Pan dyrektor Adolf Jankowski (Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej […]