SKOŃCZYĆ Z KOLEKTYWIZACJĄ I NACJONALIZACJĄ

27 czerwca 2017 Leszek Piszczek 9

Kolektywizacja – nadawanie formy zbiorowej, czyli kolektywnej. Proces kolektywizacji cechuje najczęściej zastosowanie środków przymusu ekonomicznego, w szczególności system przymusowych kontyngentów oraz zwiększone obciążenia podatkowe, oddziaływanie aparatu […]